با سلام

در مورخ ٩/١ در جلسه دادگاه وقتي شروع به صحبت شد آقاي اسلامي با دخالت در روند دادگاه قصر به حاشيه كشيدن اين جلسه را داشت و علني در مقابل  وكيل تعاوني موضع گرفته بود و آب به آسياب دشمن ميريخت 

و چون مت مدير عامل تعاوني بودم با مطرح كردن اينكه خانم ذاتي مدير عامل نيستند جلسه دادةگاه را به تعويق انداخت زيرا قاضي پرونده اظهار داشتند تا استعلام از اداره ثبت دادگاه وقت ديگري را معين ميكند

حال شما قضاوت كنيد از هر هربه اي استفاده ميكنند تا شركت زمين سازان را از اين منجلابي كه در آن گرفتار شده نجات دهند 

ولي همگي اعضاي محترم آگاه باشيد كه حق ٣٤٠خانواده را ميخواهند پايمال كنند

به داد تعاوني برسيد تا دير نشده بايد با كمك يكديگر تعاوني را نجات دهيم

+ نوشته شده در  سه شنبه 4 آذر1393ساعت 1:27  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام
در مورخ ٩٣/٨/٢٧ جلسه هيئت مديره كه در حال رسيدگي به صورت هزينه ها بوديم ساعت ٣ جلسه شروع شد و ساعت ٨ شب داشتيم چكهاي تعاوني را رسيدگي ميكرديم كه آقاي اسلامي يكي از اعضاي هيئت مديره دسته چك تعاوني را به همراه ٩ فقره چك امضا و مهر شده كه قلم خوردگي داشت از دست اينجانب دزديد و گفت تحويل نميدهم
و تاييد حرف اينجانب اعضاي هيئت مديره و گزارش پليس ١١٠ ميباشد
قابل ذكر است كه در مورخ٩٣/٨/١١تمامي صورت هزينه ها به همراه پرينت بانك و تمامي مدارك مربوط به زمان مدير عاملي اينجانب تحويل هيئت مديره و بازرس شده بود
بنظر ميرسد كه قصد ديگري در اين بين وجود دارد و نميخواهند كه اعضاي تعاوني به حق خود برسند و واحدي تحويل بگيرند
به اطلاع ميرسانم اينجانب از مدير عاملي استعفا مينمايم
با تشكر ذاتي

+ نوشته شده در  سه شنبه 4 آذر1393ساعت 1:13  توسط طیبه ذاتی  | 
روز ٩٣/٨٢٥ در اداره راه و شهر سازي با حضور رئيس اداره تعاون و نماينده مسكن از تهران جلسه اي برگزار شد گه براي تامين كمبود مالي تعاوني فكري كرد صحبتها بخوبي پيش ميرفت و تصميم خوبي مبي بر اضافه كردن وام مسكن تا سقف ٣٥ ميليون كه سود آن هم ٤ درصد است داشت گرفته ميشد كه آقايان حيدري و اسلامي با مطرح كردن مشكلات داخلي تعاوني كه من فكر ميكردم حل شده جلسه را بهم زدند و نماينده تهران هم گفتند اول مشكل تعاوني را حل كنيد بعد جلسه ميگذاريم

لازم به ذكر است بعد از تلاشهاي اينجانب براي احقاق حق اعضاي محترم تعاوني و به سرانجام رساندن اين مهم خود قضاوت كنيد منظور از اين بازيها چه ميتواند باشد 

اگر اين آقايان در آن جلسه ختشه وارد نميكردند هزينه مالي تعاوني تامين با كمترين سود و بدون اينكه اعضا دغدغه تامين مالي داشته باشند پروژه به سر انجام ميرسيد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 آبان1393ساعت 6:27  توسط طیبه ذاتی  | 
بعد از تمامي كارهايي كه از تقريبا دو ماه پيش در جريانش هستيد چون افراد شناخته شده هيئت مديره نتوانستند با تهديدو شكايتهاي مختلف به مقصود خود نرسند با ترفند جديدي كه مثل سياست انگليس ميباشد جلو آمده و تعاوني را به بازي و سخره كشيدند و با طرح دوستي مبادرت به دزديدن دسته چك تعاوني كردند تمامي حرفهاي گذشته در رابطه با اينكه نميخواهند پيمانكار قبلي به سزاي اعمال خودبرسد را قوت بخشيدند زيرا پول كمي نيست اين ٤/٥ ميليارد تومان

حال خود قضاوت كنيد تمامي مدارك را تحويل دادم تا حسن نيت خود را ثابت كنم ولي از پشت خنجر خوردم و حال به اطلاع شما ميرسانم هر عضوي واحدش را ميخواهد خود دست بكار شود چون نمايند هاي دلسوزي نداريم 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 آبان1393ساعت 6:10  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام
در مورخ ٩٣/٨/٢٧ جلسه هيئت مديره كه در حال رسيدگي به صورت هزينه ها بوديم ساعت ٣ جلسه شروع شد و ساعت ٨ شب داشتيم چكهاي تعاوني را رسيدگي ميكرديم كه آقاي اسلامي يكي از اعضاي هيئت مديره دسته چك تعاوني را به همراه ٩ فقره چك امضا و مهر شده كه قلم خوردگي داشت از دست اينجانب دزديد و گفت تحويل نميدهم
و تاييد حرف اينجانب اعضاي هيئت مديره و گزارش پليس ١١٠ ميباشد
قابل ذكر است كه در مورخ٩٣/٨/١١تمامي صورت هزينه ها به همراه پرينت بانك و تمامي مدارك مربوط به زمان مدير عاملي اينجانب تحويل هيئت مديره و بازرس شده بود
بنظر ميرسد كه قصد ديگري در اين بين وجود دارد و نميخواهند كه اعضاي تعاوني به حق خود برسند و واحدي تحويل بگيرند
به اطلاع ميرسانم اينجانب از مدير عاملي استعفا مينمايم
با تشكر ذاتي

لازم به ذكر است كه چون تعداد اعضاي مجمع به حد نصاب نرسيده بود با امضا گرفتن از اعضا در دفتر تعاوني به حد نصاب رساندند كه اين خود خلاف است

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 آبان1393ساعت 6:0  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام خدمت اعضاي محترم تعاوني 

در مورخ ٩٣/٧/٢٣ روز چهارشنبه براي سركشي به پروژه رفته بودم چون اطلاع داده بودند كه در پروژه سرقت صورت گرفته وبدون مجوز بازدن قفل روي انبار هاي كارگاه و واحدي كه دفتر كارگاه و پيمانكار پروژه ميباشد عملا باعث كارشكني و موجبات تشنج در پروژه را باعث شده بودن و با همدستي سه تن از افراد ساكن در كارگاه پيمانكاران جز پروژه و كارگران آنها را با تهديدو ضرب و شتم بيرون كرده و با ادعاي واهي باعث به تعطيلي كشيدن كار پروژه شدند 

وقتي وارد كارگاه شدم با فحاشي و تهديد و تهمت آقايان بلدي و حيدري مواجه شدم ولي با پشتيباني و حمايت شما اعضاي محترم به آساني اين مشكل را هم پشت سر گذاشته و دست ايادي وابسته به پيمانكار عزل شده قبلي را رو كرده و از هيئت مديره عزل خواهيم كرد

+ نوشته شده در  جمعه 2 آبان1393ساعت 10:34  توسط طیبه ذاتی  | 
به اطلاع اعضاي محترم تعاوني ميرساند كه ١٠٠واحد از پروژه ٣٤٠واحدي اين تعاوني آماده تحويل ميباشد از اعضايي كه در بلوكهاي ١و٢و٣و٥و٦ ميباشند براي تحويل واحدهايشان  با تامين هزينه واحد و واريز وجه اعلام شده به شماره حساب تعاوني و اخذ دفترچه اقساط براي تحويل واحد خود اقدام و با مراجعه به مدير عامل تعاوني خانم ذاتي نامه تحويل واحد خود را اخذ كنمد

با تشكر

+ نوشته شده در  جمعه 2 آبان1393ساعت 1:8  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام خدمت اعضاي محترم

يا صحبتهاي به عمل آمده با پيمانكار جديد و توضيح شرايط سخت اعضا براي تحويل واحدها از جناب آقاي مهندس انديشه مدير عامل شركت پيمانكاري فراخ انديشان غرب تصميم بر اين شد كه واحدها بعد از تكميل و تحويل به اعضا براي اخذ الباقي هزينه واحد طبق فيش واريزي توسط اعضا واحد تحويل گردد لازم به ذكر است اين بهترين تضمين براي اعضا متواند باشد زيرا تا زمان تحويل هيچ پولي دريافت نميشود و اين خود بهترين گزينه ميتواند باشد براي آنكه با اطمينان خاطر و هنگام تحويل پول به حساب تعاوني واريز ميگردد توسط اعضا

+ نوشته شده در  جمعه 2 آبان1393ساعت 1:2  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام خدمت اعضاي محترم از تاريخ ٩٣/٤/١٥ با صورتجلسه هيئت مديره و قرارداد با شركت فراخ انديشان غرب به مدير عاملي جناب آقاي مهندس انديشه اين شركت پروژه را تحويل و بعد از تجهيز كارگاه شروع به كار كرد و با پيشرفت بسيار عالي ١٠٠ واحد (بلوك ١و٢و٣و٥و٦) را بعد از تخريب و بازسازي آماده تحويل كرد و همزمان كار را در بلوكهاي ( ٤و٧و٨و٩) شروع كرد و قرار بر اين بود كه تا آخر پاييز اين چار بلوك نيز تحويل گردد ولي متاسفانه آقايان ملكوتي و حيدري و اسلامي و بلدي با به تعطيلي كشاندن كارگاه عملا جلوي فعاليت پروژه را گرفتند و با دزديدن اموال شركت فراخ انديشان كه تمامي مصالح و لوازم ٣٤٠واحد را خريداري اعم اد شير آلات و سيمهاي برق و روشويي ....... در انبار پروژه نگهداري ميشد ضرر سنگيني به اين شركت وارد كرده كه عواقب و تامين خسارت شركت فراخ انديشان طبق نامه اداره تعاون بر عهده اين آقايان ميباشد

+ نوشته شده در  جمعه 2 آبان1393ساعت 0:52  توسط طیبه ذاتی  | 
از تاريخ ٩٣/٢/١٤ با شركت زمين سازان پيمانكار پروژه بدليل تاخير در تحويل پروژه و استفاده مصالح نامرغوب و طبق كارشناسي دادگستري دريافت حدود ٤/٥ ميليارد تومان با اين شركت فسخ پيمان شد و با هماهنگي ادارات ذيربط پيمانكار جديد شروع به كار كرد

بعد از گذشت ٣ ماه از كار پيمانكار جديد و شروع تحويل ١٠٠واحد  پيمانكار قبلي و ايادي او كه متاسفانه احساس ترس كرده و شروع به كارشكني و افترا و كار را به آنجا رساندند كه بدون مجوز قانوني و اغفال ادارات با اتهامات واهي كار و فعاليت پروژه را به تعطيلي كشاندند كه با نامه اداره تعاون كه به نام اين آقايان ميباشد مسول ضرر و غرامت وارده به پيمانكار جديد هستند و حدود يك ماه است كه پروژه را عملا به تعطيلي كشانده اند 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 آبان1393ساعت 23:36  توسط طیبه ذاتی  |