لازم به ذكر است زماني كه پروژه فعال بود و شركت فراخ اندشان غرب پيمانكار پروژه مشغول به كار بود طبق اعلام دولت مبني بر اضافه شدن آورده اعضا براي تحويل واحدهاي آماده از اعضاي محترم درخواست واريز وجه مورد نظر شد كه اين آقايان اعلام مخالفت كردند و مردم را كه بخاطر عدم تحويل واحدها در دوره مديران قبلي بسيار ناراحت بودند را شارژ نموده كه نبايد پولي پرداخت كنند و باعث اين تعطيلي و عقب افتادن تحويل واحد ها شدند 

لازم ميبينيم اين موضوع را نيز اضافه كنم با ارتباط و نامه نگاريهاي فراوان با وزارت راه و شهر سازي و دفتر وزير محترم مبني بر اضافه كردن وام ٤ درصد و گرفتن موافقت تشكيل جلسه با حضور نماينده مركز در اداره راه و شهر سازي رباط كريم وقتي تقريبا اضافه شدن وام صد در صد شده بود با به بيراهه بردن مسير جلسه تو سط هيئت مديره تعاوني و با سوء نيت جلسه بدون نتيجه به پايان رسيد

از شما عضو محترم اين سوال را ميپرسم چه نيت سوء و براي اهداف چه كساني اعضاي هيئت مديره و بازرس تعاوني كه بايد مدافع اين تعاوني باشند تلاش ميكنند و شما قضاوت كنيد كه به تعطيلي كشاندن پروژه به سود چه كسي است به سود من و شما اعضاي محترم تعاوني با كساني كه به اين تعاوني بدهكاري ميلياردي دارند؟؟؟؟

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 15 دی1393ساعت 1:31  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام خدمت اعضاي محتوم تعاوني

بعد از گذشت حدود٤ماه از به تعطيلي كشاندن پروژه  كه آقايان هيئت مديره از اداره تعاون نامه ثبت گرفته كه هم تمديد فعاليت تعاوني را انجام دهند هم سمتهاي جديد خود را به ثبت برسانند ولي طبق مدارك موجود در اداره ثبت شركتها تا٩٣/١٠/١٥و اين ساعت هيچگونه تغيري در چيدمان رياستي اين تعاوني انجام نگرفته و همچنان سمتهاي ثبت شده به قوت خود باقيست 

حال در اينجا اين سوال پيش ميايد كه چرا در حالي كه هنوز ثبت انجام نگرفته و تغيرات وجهه قانوني ندارد مدارك كه بعنوان اوراق بهادار نزد اينجانب بعنوان مدير عامل امانت بود با زور و اجبار و گاهاً سرقت( دسته چكي كه از بنده توسط آقاي اسلامي سرقت شد) گرفتند 

اين خود نشانگر عدم مديريت و سردر گمي و نداشتن اطلاعات اداري و ضعف مديريتي ميباشد

البته لازم به ذكر است وقتي گروه و يا افرادي كه عهده دار نمايندگي ٣٤٠ خانواده هستند سوء نيت داشته باشند و به فكر منافع موكلين خود نباشد واز حيث دانش مديريتي ضعف داشته باشند ويا بهتر بگويم منافع اشخاص خاصي را كه منافعشان به خطر افتاده است  را حقظ ميكنند اوضاع از اين بهتر نخواهد بود حال آنكه عملاً با زندگي ٣٤٠ خانواده بازي ميكنند 

در اينجا از شما اعضاي محترم خواهش ميكنم با ديد بازتري به اين موضوع بنگريد كه آيا اين افراد صلاحيت ادامه كار را دارند يا خير

 

+ نوشته شده در  دوشنبه 15 دی1393ساعت 0:40  توسط طیبه ذاتی  | 
در ادامه موضوعي را شنيدم از بعضي از اعضا كه آقاي حيدري و اسلامي اظهار داشته اند در اين مدت كه باعث به تعطيلي كشاندن پروژه و دزديده شدن اموال تعاوني شده اند مبالغي را هزينه كرده اند كه آقاي اسلامي حدود ٨ميليون تومان و آقاي حيدري حدود ١٥ميليون تومان خيلي براي من جالب بود كه هزينه هاي دوره مديديت عاملي اينجانب كه همگي صرف پيشبرد كار پروژه بوده را زير سوال برده اند ولي اين مخارج ميليوني كه نه كاري در پروژه صورت گرفته نه طلب طلبكاري پرداخت گرديده و حتي حقوق نگهباني را كه به اصطلاح براي حفظ اموال اعضا به كار گرفته اند پرداخت شده معلوم نيست هزينه چه كاري شده است

در ضمن آقاي حيدري اگر به جاي هزينه كردن ١٥ ميليون تومان  آورده خود و مادرشان را كامل ميكردند و از پرداختي ٨ ميليون تومان به ١٢ميليون تومان ميرساندند بهتر نبود چون ايشان پرداختيشان ٨ميليون تومان ميباشد

و آقاي اسلامي اگر ٨ميليون در عرض ٣ماه هزينه كرده اند چه لزومي داشت با اصرار زياد كه البته اينجانب مخالف بودم براي پيمانكار پروژه بعنوان نگهبان با حقوق ٦٠٠هزار تومان كار كنند و اين موضوع را من گوشزد كرده بودم شما عضو هيئت مديره هستيد وجه خوبي ندارد زير دست پيمانكار پروژه باشيد

و آقاي اسلامي هم بجاي هزينه كردن ٨ ميليوني به گفته خودشان بهتر بود آورده خود را كامل ميكردند زيرا ايشان نيز ٨ميليون واريزي دارند

در آخر ضمن آرزوي موفقيت براي تمامي اعضاي تعاوني خواهشنندم با ديد باز به موضوعات دقت نماييد و قبل از قبول گفته هاي هر كسي خوب به آن فكر كنيد زيرا مخالف بودن و محكوم كردن بدون مدرك و دليل در درگاه خدا انسان را شرمنده خواهد كرد      با تشكر ذاتي

+ نوشته شده در  یکشنبه 14 دی1393ساعت 8:11  توسط طیبه ذاتی  | 
در ادامه موضوعي را شنيدم از بعضي از اعضا كه آقاي حيدري و اسلامي اظهار داشته اند در اين مدت كه باعث به تعطيلي كشاندن پروژه و دزديده شدن اموال تعاوني شده اند مبالغي را هزينه كرده اند كه آقاي اسلامي حدود ٨ميليون تومان و آقاي حيدري حدود ١٥ميليون تومان خيلي براي من جالب بود كه هزينه هاي دوره مديديت عاملي اينجانب كه همگي صرف پيشبرد كار پروژه بوده را زير سوال برده اند ولي اين مخارج ميليوني كه نه كاري در پروژه صورت گرفته نه طلب طلبكاري پرداخت گرديده و حتي حقوق نگهباني را كه به اصطلاح براي حفظ اموال اعضا به كار گرفته اند پرداخت شده معلوم نيست هزينه چه كاري شده است

در ضمن آقاي حيدري اگر به جاي هزينه كردن ١٥ ميليون تومان  آورده خود و مادرشان را كامل ميكردند و از پرداختي ٨ ميليون تومان به ١٢ميليون تومان ميرساندند بهتر نبود چون ايشان پرداختيشان ٨ميليون تومان ميباشد

و آقاي اسلامي اگر ٨ميليون در عرض ٣ماه هزينه كرده اند چه لزومي داشت با اصرار زياد كه البته اينجانب مخالف بودم براي پيمانكار پروژه بعنوان نگهبان با حقوق ٦٠٠هزار تومان كار كنند و اين موضوع را من گوشزد كرده بودم شما عضو هيئت مديره هستيد وجه خوبي ندارد زير دست پيمانكار پروژه باشيد

و آقاي اسلامي هم بجاي هزينه كردن ٨ ميليوني به گفته خودشان بهتر بود آورده خود را كامل ميكردند زيرا ايشان نيز ٨ميليون واريزي دارند

در آخر ضمن آرزوي موفقيت براي تمامي اعضاي تعاوني خواهشنندم با ديد باز به موضوعات دقت نماييد و قبل از قبول گفته هاي هر كسي خوب به آن فكر كنيد زيرا مخالف بودن و محكوم كردن بدون مدرك و دليل در درگاه خدا انسان را شرمنده خواهد كرد      با تشكر ذاتي

+ نوشته شده در  یکشنبه 14 دی1393ساعت 8:11  توسط طیبه ذاتی  | 
در ادامه بايد اين را ياد آور شوم كه اين رفتار و خلل در كار پروژه با پشتيباني عوامل مشخصي صورت گرفته كه منافع خود را در خطر ديده اند و سعي در اخلال و اختشاش در اين تعاوني را داشته اند كه با صحنه سازيها و دروغهاي ايادي خود به اين مقصود خود رسيده اند و با تتميع ايادي خود سعي بر بر هم زده انسجام اعضا وبه قولي تفرقه بينداز و حكومت كن را به واضح نشان داده اند 

در اينجا اين سوال را نه از اعضاي هيئت مديره كه شخصيت و افكار آنها مشخص است كه از خود بپرسيد اين افراد دنبال چه هدفي هستند دزدي علني ميلياردي را سرپوش ميگذارند كه كاملا روشن و واضح است و براي سرپوش گذاشتن روي آن دست به هر كاري ميزنند از جمله منحرف كردن افكار اعضاي تعاوني به مسائلي كه به هيچ عنوان نتوانستند ثابت كنند و بعد از تحويل گرفتن مدارك به اين نتيجه رسيده اند ولي هنوز با دروغ اينكه مدارك را تحويل نگرفته اند مردم را در اين شك نگه داشته اند

حال آنكه بايد با پشتيباني يكديگر حق پايمال شده مان را از شخص ديگري طلب ميكرديم زحمات يكساله اينجانب و آقاي سارلي را بصورت خيلي ماهرانه و هدايت شده خراب كرده و آب به آسياب دشمنان اين تعاوني ريختند

+ نوشته شده در  یکشنبه 14 دی1393ساعت 7:52  توسط طیبه ذاتی  | 
در اين صورتجلسه تحويل تمامي مدارك اعم از صورتهاي مالي و دفاتر قانوني و صورت وضعيت كاركرد و هزينه هاي انجام شده و تمامي قراردادها و هزينه هاي دفتر تعاوني و ليست حقوق منشي و افراد مكلف و حق الجلسات تحويل گرديد

البته لازم به ذكر است كه اينجانب از خرداد ماه تا به امروز حقوق ماهيانه ٧٠٠هزار تومان و هزينه كردهاي خود را كه مدارك آن موجود ميباشد را دريافت ننموده ام كه پرداخت آن بعهده تعاوني ميباشد

در پايان فقط اين سوال مطرح است اگر بعد از اعلام دولت مبني بر افزايش آورده اعضاي تعاوني و اعلام اعضاي هيئت مديره مبني بر اينكه نبايد پولي گرفته شود و به تعطيلي كشاندن و به تاراج بردن پروژه توسط افراد سود جو و معلوم الحال اكنون خود آقايان با اعلام افزايش آورده اعضا اين تعاوني و اين پروژه را ماهها به تاخير انداختند اگر موضوع تصاحب پست مديريت بود كه آنان مطلع نيستند كه اين مسئوليت به جز زحمت و كار و دوندگي مداوم در ادارات ذي ربط و تلاش زياد و در آخر هم بعد از اين همه تلاش و خستگي تهمت و افترا چيز ديگري ندارد فكر نميكنم كه تن به اين كار ميدادند

 

+ نوشته شده در  یکشنبه 14 دی1393ساعت 7:37  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام خدمت اعضاي محترم تعاوني

دراطلاع رساني قبلي به سمع و نظر شما اعضاي محترم رسانده بودم كه تمامي مدارك تحويل هيئت مديره شده است ولي گويا آقايان در جلسه مجمع انتخاب بازرس به دروغ پردازيهاي خود ادامه داده و اظهار كرده اند كه هيچ مدركي تحويل نگرفته اند ولي در مورخ ٩٣/٩/١٦ طبق صورتجلسل تحويل كه در دفتر وكيل تعاوني نوشته و به امضاي اعضاي هيئت مديره و وكيل تعاوني رسيد كه پيمانكار پروژه آقاي مهندس انديشه نيز حضور داشتند رسيد

قابل ذكر است اصل اين صورتجلسه تحويل آقاي بلدي شد و كپي آن را هم به آقاي سارلي دادم 

+ نوشته شده در  یکشنبه 14 دی1393ساعت 7:24  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام امروز مجمع برگزار شد و طبق معمول كه با شلوغ شدن و اختشاش و عدم مديريت مجمع بدون نتيجه به پايان رسيد و قابل ذكر است كه باز هم همان دروغهاي واهي و تهمتهاي ناروا همچنان گفته شد و با اينكه تمامي مدارك هزينه كرد در كارگاه را به هيئت مديره تحويل داده ام و صورت وضعيت تمام كارهاي انجام گرفته از زمان مدير عاملي خود را به اعضاي هيئت مديره و بازرس داده و باز هم ميگويم كه اين افراد بدليل نداشتن علم رسيدگي به صورت وضعيت مجبورند كه اينگونه رفتار كنند و با شلوغ كردن و سوء استفاده از بر هم زدن افكار اعضاي تعاوني خود را محق جلوه داده و اينجانب را در مقابل اعضا مجرم نشان دهند اين در صورتي است كه تمام خرج كردها و صورت وضعيتها و چكهاي كشيده شده با امضاي رئيس هيئت مديره آقاي سارلي بوده و ايشان بعنوان رئيس هيئت مديره موظف بوده بعد از اخذ صورتجلسه هيئت مديره به اينجانب اجازه برداشت و خرج چكهاي تعاوني را ميداده است و اين روند در تمامي هزينه ها رعايت شده واكنون شما عضو محترم شخصي كه به قول خودش ٣٠سال در بازار كار كرده و چك نيز داشته قضاوت كنيد كه اين شخص با گفتن اينكه من از هيچ چيز خبر نداشته و با چشم بسته امضاء ميكردم قابل قبول است 

لازم به ذكر است هيچ يك از دستور جلسه هاي مجمع انجام نگرفت و اين سومين بار است كه با اين همه مشغله مردم بدون نتيجه مجمع بر هم ميخورد و وقت مردم تلف ميگردد

در آخر هم اين گفته آقايان مبني بر شكايت از اينجانب در شعبه بازپرسي رباط كريم به جرم خيانت در امانت كذب محض است و موضوع شكايت كه خود دروغي محض است ضرب و شتم است كه ايشان ادعا كرده اند اينجانب كتك زده ام بدون اثر و با شاهد هاي دروغين هم وقت مرا و هم انرژي را كه صرف كارهاي باطل ميكنند ميبايست براي اتمام پروژه بكار گيرند

 

+ نوشته شده در  جمعه 7 آذر1393ساعت 18:18  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام به آنجا رسيده بوديم كه با فسخ قرارداد با شركت زمين سازان طبق دستور ادادات ذي ربط  با صورتجلسه هيئت مديره با شركت فراخ انديشان غرب بعنوان پيمانكار دوم قرارداد بسته شد و لازم به ذكر است با نرخ سال ٨٨ اين قرارداد را بستيم و طبق صورنجلسه تعاوني كارگاه تحويل اين شركت شد و اين شركت بعد از تجهيز كارگاه كار را شروع كرد از آنجا كه عدهاي سود جو در پي خراب كردن وجه و تعطيلي كارگاه بودن با مزاحمتهاي زياد سعي بر به تعطيلي كشاندن كارگاه را داشتند كه در آن زمان موفق نشدند و كار پيشرفت كرد كه صد واحد اول آماده تحويل شد و بلوكهاي ٤و٧و٨و٩ نيز كارهايشان انجام ميشد كه با اتمام آنها قرار بر اين بود كه به سايت پايين رفته و كار پروزژه تمام گردد ولي باز پاي افراد سود جو به ميان آمد و وقتي شركت زمين سازان برايش مسجل شد كه ديگر راه فراري براي پول اضافه اي كه دريافت كرده ندارد با كمك ايادي خود شروع به كارشكني كردند و باعث به تعطيلي كشاندن كارگاه و باعث دزديده شدن مصالح و لوازم كارگاه شدند و عملا تعاوني به تاراج رفت و در اين بين پا را فراتر گذاشته و شكايتهاي واهي از اينجانب كرده و از افراد معلوم الحالي كه خود نقش عمدهاي بنا به شواهد موجود در سرقت اموال تعاوني را دارند استفاده نموده و با عوام فريبي و مظلوم جلوه دادن خود در محاكم قضايي قصد فريب دستگاه قضايي را دارد

لازم به ذكر است از تاريخ ٩٣/٤/١ اينجانب ذاتي نه تنها سنگيني اين تهمتها و افتراها را تحمل كرده ام بلكه حقوق و هزينه كردهايي را كه انجام داده ام را نگرفته ام كه اين وجوه را ميبايست تعاوني پرداخت كند و ديني است بر گردن تعاوني 

در آخر از شما عضو محترم ميپرسم آيا اين رفتار بعد از اين همه تلاش و كوشش براي اتمام پروژه و احقاق حق ٣٤٠خانواده انصاف است اينجانب انتظار تشكرو قدر داني كه ميبايست ميشد را نداشته و ندارم ولي انتظار اين رفتار را نيز نداشتم درست است كه همه ما اعضا در اين مدت ٨ساله متحمل سختيها و ضررهاي زيادي شديم ولي براي يكبار هم كه شده گناه گذشته افراد قبلي را به پاي كسي ديگر نگذاريم و همه را به چشم مجرم ننگريم ودر آخر چون به جز زحمت و كار صادقانه انجام دادن تخلفي را مرتكب نشده ام هر كسي را كه به اينجانب تهمت ناروا و افترا ميبندد را حلال نميكنم و با قلبي شكسته و ناراحت از حضورتان مرخص ميگردم

با تشكر ذاتي مدير عامل مستعفي و هم اكنون يك عضو ساده تعاوني

+ نوشته شده در  جمعه 7 آذر1393ساعت 8:10  توسط طیبه ذاتی  | 
اينجانب طيبه ذاتي بعنوان مدير عامل اين تعاوني خدمات زيادي در اين دوران انجام دادم كه نه تنها از من هيچگونه تشكري بعمل نيامد بلكه با تهمت و حرفهاي نابجا اينجانب را مجبور به استعفا كرد و از خداوند متعال خواستار رسوا شدن تمامي اين افرادي كه به من تهمت و افترا زده اند را خواستارم و در همين ماه كه متعلق به عزيز ترين و مظلوم ترين امام خدا ميباشد براي همه روشن شود كه اينجانب نه تنها هيچ كار اشتباهي در رابطه با كار و مال تعاوني نكرده ام بلكه خدماتي براي اين تعاوني انجام داده ام كه در آينده نه چندان دور به تمامي اعضاي تعاوني ثابت خواهد شد 

از زمان شروع به كار با سركشي مستمر به پروژه همراه با آقاي سارلي بعنوان رئيس هيئت مديره كه ازجانب اعضاي هيئت مديره در آنجا حضور داشت و از تمامي كارهايي كه انجام ميشد مطلع بود شروع به كار كردم 

در اولين روزهاي كار پيگيري كنتورهاي برق و آب و نصب فاضلاب پروژه را كه اشتباه اجرا شده بود را به سرانجام رسانده و اين كارها با تلاشها و رفت وآمدهاي بسيار به ادارات مربوطه كه خود مستحضر هستيد كه انجام اين كارها همتي بلند ميخواهد و همزمان بااين تلاشها اعضاي تعاوني را بعد از گذشت ٧ سال ثبت سامانه كرده و هويت به اين تعاوني داده شد و تعداد٢٧١ نفر از اعضا را با دشواري زياد و پيگيري فراوان به بانك معرفي كرده براي دريافت دفترچه اقساط و در اين اثنا كار پروژه را كه حدود سه سال كاملا تعطيل شده بود را احيا كرده و بعد از تن به كار ندادن پيمانكار قبلي و اطلاع از دريافتي اضافي شركت زمين سازان براي احقاق حق ٣٤٠ خانوادهو باز پس گيري پول از دست رفته تلاش خستگي ناپذيري را شروع كرديم كه با كارشناسي دادگستري مشخص شد ٤/٥ ميليارد تومان شركت زمين سازان اضافه دريافت كرده است

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 آذر1393ساعت 21:23  توسط طیبه ذاتی  |