با سلام امروز مجمع برگزار شد و طبق معمول كه با شلوغ شدن و اختشاش و عدم مديريت مجمع بدون نتيجه به پايان رسيد و قابل ذكر است كه باز هم همان دروغهاي واهي و تهمتهاي ناروا همچنان گفته شد و با اينكه تمامي مدارك هزينه كرد در كارگاه را به هيئت مديره تحويل داده ام و صورت وضعيت تمام كارهاي انجام گرفته از زمان مدير عاملي خود را به اعضاي هيئت مديره و بازرس داده و باز هم ميگويم كه اين افراد بدليل نداشتن علم رسيدگي به صورت وضعيت مجبورند كه اينگونه رفتار كنند و با شلوغ كردن و سوء استفاده از بر هم زدن افكار اعضاي تعاوني خود را محق جلوه داده و اينجانب را در مقابل اعضا مجرم نشان دهند اين در صورتي است كه تمام خرج كردها و صورت وضعيتها و چكهاي كشيده شده با امضاي رئيس هيئت مديره آقاي سارلي بوده و ايشان بعنوان رئيس هيئت مديره موظف بوده بعد از اخذ صورتجلسه هيئت مديره به اينجانب اجازه برداشت و خرج چكهاي تعاوني را ميداده است و اين روند در تمامي هزينه ها رعايت شده واكنون شما عضو محترم شخصي كه به قول خودش ٣٠سال در بازار كار كرده و چك نيز داشته قضاوت كنيد كه اين شخص با گفتن اينكه من از هيچ چيز خبر نداشته و با چشم بسته امضاء ميكردم قابل قبول است 

لازم به ذكر است هيچ يك از دستور جلسه هاي مجمع انجام نگرفت و اين سومين بار است كه با اين همه مشغله مردم بدون نتيجه مجمع بر هم ميخورد و وقت مردم تلف ميگردد

در آخر هم اين گفته آقايان مبني بر شكايت از اينجانب در شعبه بازپرسي رباط كريم به جرم خيانت در امانت كذب محض است و موضوع شكايت كه خود دروغي محض است ضرب و شتم است كه ايشان ادعا كرده اند اينجانب كتك زده ام بدون اثر و با شاهد هاي دروغين هم وقت مرا و هم انرژي را كه صرف كارهاي باطل ميكنند ميبايست براي اتمام پروژه بكار گيرند

 

+ نوشته شده در  جمعه 7 آذر1393ساعت 18:18  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام به آنجا رسيده بوديم كه با فسخ قرارداد با شركت زمين سازان طبق دستور ادادات ذي ربط  با صورتجلسه هيئت مديره با شركت فراخ انديشان غرب بعنوان پيمانكار دوم قرارداد بسته شد و لازم به ذكر است با نرخ سال ٨٨ اين قرارداد را بستيم و طبق صورنجلسه تعاوني كارگاه تحويل اين شركت شد و اين شركت بعد از تجهيز كارگاه كار را شروع كرد از آنجا كه عدهاي سود جو در پي خراب كردن وجه و تعطيلي كارگاه بودن با مزاحمتهاي زياد سعي بر به تعطيلي كشاندن كارگاه را داشتند كه در آن زمان موفق نشدند و كار پيشرفت كرد كه صد واحد اول آماده تحويل شد و بلوكهاي ٤و٧و٨و٩ نيز كارهايشان انجام ميشد كه با اتمام آنها قرار بر اين بود كه به سايت پايين رفته و كار پروزژه تمام گردد ولي باز پاي افراد سود جو به ميان آمد و وقتي شركت زمين سازان برايش مسجل شد كه ديگر راه فراري براي پول اضافه اي كه دريافت كرده ندارد با كمك ايادي خود شروع به كارشكني كردند و باعث به تعطيلي كشاندن كارگاه و باعث دزديده شدن مصالح و لوازم كارگاه شدند و عملا تعاوني به تاراج رفت و در اين بين پا را فراتر گذاشته و شكايتهاي واهي از اينجانب كرده و از افراد معلوم الحالي كه خود نقش عمدهاي بنا به شواهد موجود در سرقت اموال تعاوني را دارند استفاده نموده و با عوام فريبي و مظلوم جلوه دادن خود در محاكم قضايي قصد فريب دستگاه قضايي را دارد

لازم به ذكر است از تاريخ ٩٣/٤/١ اينجانب ذاتي نه تنها سنگيني اين تهمتها و افتراها را تحمل كرده ام بلكه حقوق و هزينه كردهايي را كه انجام داده ام را نگرفته ام كه اين وجوه را ميبايست تعاوني پرداخت كند و ديني است بر گردن تعاوني 

در آخر از شما عضو محترم ميپرسم آيا اين رفتار بعد از اين همه تلاش و كوشش براي اتمام پروژه و احقاق حق ٣٤٠خانواده انصاف است اينجانب انتظار تشكرو قدر داني كه ميبايست ميشد را نداشته و ندارم ولي انتظار اين رفتار را نيز نداشتم درست است كه همه ما اعضا در اين مدت ٨ساله متحمل سختيها و ضررهاي زيادي شديم ولي براي يكبار هم كه شده گناه گذشته افراد قبلي را به پاي كسي ديگر نگذاريم و همه را به چشم مجرم ننگريم ودر آخر چون به جز زحمت و كار صادقانه انجام دادن تخلفي را مرتكب نشده ام هر كسي را كه به اينجانب تهمت ناروا و افترا ميبندد را حلال نميكنم و با قلبي شكسته و ناراحت از حضورتان مرخص ميگردم

با تشكر ذاتي مدير عامل مستعفي و هم اكنون يك عضو ساده تعاوني

+ نوشته شده در  جمعه 7 آذر1393ساعت 8:10  توسط طیبه ذاتی  | 
اينجانب طيبه ذاتي بعنوان مدير عامل اين تعاوني خدمات زيادي در اين دوران انجام دادم كه نه تنها از من هيچگونه تشكري بعمل نيامد بلكه با تهمت و حرفهاي نابجا اينجانب را مجبور به استعفا كرد و از خداوند متعال خواستار رسوا شدن تمامي اين افرادي كه به من تهمت و افترا زده اند را خواستارم و در همين ماه كه متعلق به عزيز ترين و مظلوم ترين امام خدا ميباشد براي همه روشن شود كه اينجانب نه تنها هيچ كار اشتباهي در رابطه با كار و مال تعاوني نكرده ام بلكه خدماتي براي اين تعاوني انجام داده ام كه در آينده نه چندان دور به تمامي اعضاي تعاوني ثابت خواهد شد 

از زمان شروع به كار با سركشي مستمر به پروژه همراه با آقاي سارلي بعنوان رئيس هيئت مديره كه ازجانب اعضاي هيئت مديره در آنجا حضور داشت و از تمامي كارهايي كه انجام ميشد مطلع بود شروع به كار كردم 

در اولين روزهاي كار پيگيري كنتورهاي برق و آب و نصب فاضلاب پروژه را كه اشتباه اجرا شده بود را به سرانجام رسانده و اين كارها با تلاشها و رفت وآمدهاي بسيار به ادارات مربوطه كه خود مستحضر هستيد كه انجام اين كارها همتي بلند ميخواهد و همزمان بااين تلاشها اعضاي تعاوني را بعد از گذشت ٧ سال ثبت سامانه كرده و هويت به اين تعاوني داده شد و تعداد٢٧١ نفر از اعضا را با دشواري زياد و پيگيري فراوان به بانك معرفي كرده براي دريافت دفترچه اقساط و در اين اثنا كار پروژه را كه حدود سه سال كاملا تعطيل شده بود را احيا كرده و بعد از تن به كار ندادن پيمانكار قبلي و اطلاع از دريافتي اضافي شركت زمين سازان براي احقاق حق ٣٤٠ خانوادهو باز پس گيري پول از دست رفته تلاش خستگي ناپذيري را شروع كرديم كه با كارشناسي دادگستري مشخص شد ٤/٥ ميليارد تومان شركت زمين سازان اضافه دريافت كرده است

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 آذر1393ساعت 21:23  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام 

به اطلاع ميرساند در تاريخ٩٣/٨/١١ روز يكشنبه تمامي مدارك هزينه ها و خرج كردها و قراردادهاي منعقده با افراد بابت پروژه و كپي چكها صورت هزينه هايي كه بابت كارگاه با تهيه جدول خريد مصالح و دستمزد كارگران وهزينه هاي كارگاه كه به مهر و امضاي سرپرست كارگاه شركت زمين سازان پيمانكار قبلي كه هنوز در آن زمان فسخ قرارداد نشده بود را تحويل هيئت مديره تعاوني و بازرس تعاوني داده شد كه بررسي شود ولي از آنجايي كه اين افراد علم حسابداري و حسابرسي را ندارند وقتي نميتوانند اين مدارك را بررسي كرده و به نتيجه برسانند بدليل هاي بي مورد كه اثبات آنها چندان كار سختي هم نيست براي اينكه نميتوانند كار حسابداري را انجام دهند با آن كار (منظور به سرقت بردن دسته چك تعاوني توسط آقاي اسلامي) كاملا ثابت كردند كه از عهده اين كار بر نميايند به همين دليل بيشتر از اين اينجانب بيشتر از اين نميتوانم تحمل اين تهمتها را نداشته و در تاريخ ٩٣/٩/٢ با مراجعه به اداره تعاون و تقديم استعفا از مديريت عاملي و عضويت هيئت مديره تعاون از آن تاريخ به بعد بعنوان يكي از اعضاي اين تعاوني از سمت خود استعفا داده و از خدمت شما اعضاي محترم تعاوني مرخص ميشوم و اميدوارم كه با درايت و اطلاعات كافي كساني كه شما اعضاي محترم انتخاب خواهيد كرد بتوانند اين پروژه را به اتمام رسانده و تحويل دهند 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 آذر1393ساعت 19:47  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام 

به اطلاع ميرساند در تاريخ٩٣/٨/١١ روز يكشنبه تمامي مدارك هزينه ها و خرج كردها و قراردادهاي منعقده با افراد بابت پروژه و كپي چكها صورت هزينه هايي كه بابت كارگاه با تهيه جدول خريد مصالح و دستمزد كارگران وهزينه هاي كارگاه كه به مهر و امضاي سرپرست كارگاه شركت زمين سازان پيمانكار قبلي كه هنوز در آن زمان فسخ قرارداد نشده بود را تحويل هيئت مديره تعاوني و بازرس تعاوني داده شد كه بررسي شود ولي از آنجايي كه اين افراد علم حسابداري و حسابرسي را ندارند وقتي نميتوانند اين مدارك را بررسي كرده و به نتيجه برسانند بدليل هاي بي مورد كه اثبات آنها چندان كار سختي هم نيست براي اينكه نميتوانند كار حسابداري را انجام دهند با آن كار (منظور به سرقت بردن دسته چك تعاوني توسط آقاي اسلامي) كاملا ثابت كردند كه از عهده اين كار بر نميايند به همين دليل بيشتر از اين اينجانب بيشتر از اين نميتوانم اين تهمتها را تحمل كنم و در تاريخ ٩٣/٩/٢ با مراجعه به اداره تعاون و تقديم استعفا و مدارك صورتجلسه پليس ١١٠و شكايت در دادسرا بابت دزديده شدن دسته چك تعاوني و جلوگيري از سوء استفاده از آن را به اداره تعاون تحويل داده و از مديريت عاملي و عضويت هيئت مديره تعاوني استعفا دادم و از آن تاريخ به بعد بعنوان يكي از اعضاي اين تعاوني ته حساب آمده  و از خدمت شما اعضاي محترم تعاوني مرخص ميشوم و اميدوارم كه با درايت و اطلاعات كافي كساني كه شما اعضاي محترم انتخاب خواهيد كرد بتوانند اين پروژه را به اتمام رسانده و تحويل دهند 

لازم به ذكر است كه به دليل كسالت پدرم و حضور در بيمارستان نميتوانم در روز جمعه ٩٣/٩/٧ در مجمع شركت كنم

+ نوشته شده در  پنجشنبه 6 آذر1393ساعت 19:47  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام

در مورخ ٩/١ در جلسه دادگاه وقتي شروع به صحبت شد آقاي اسلامي با دخالت در روند دادگاه قصر به حاشيه كشيدن اين جلسه را داشت و علني در مقابل  وكيل تعاوني موضع گرفته بود و آب به آسياب دشمن ميريخت 

و چون مت مدير عامل تعاوني بودم با مطرح كردن اينكه خانم ذاتي مدير عامل نيستند جلسه دادةگاه را به تعويق انداخت زيرا قاضي پرونده اظهار داشتند تا استعلام از اداره ثبت دادگاه وقت ديگري را معين ميكند

حال شما قضاوت كنيد از هر هربه اي استفاده ميكنند تا شركت زمين سازان را از اين منجلابي كه در آن گرفتار شده نجات دهند 

ولي همگي اعضاي محترم آگاه باشيد كه حق ٣٤٠خانواده را ميخواهند پايمال كنند

به داد تعاوني برسيد تا دير نشده بايد با كمك يكديگر تعاوني را نجات دهيم

+ نوشته شده در  سه شنبه 4 آذر1393ساعت 1:27  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام
در مورخ ٩٣/٨/٢٧ جلسه هيئت مديره كه در حال رسيدگي به صورت هزينه ها بوديم ساعت ٣ جلسه شروع شد و ساعت ٨ شب داشتيم چكهاي تعاوني را رسيدگي ميكرديم كه آقاي اسلامي يكي از اعضاي هيئت مديره دسته چك تعاوني را به همراه ٩ فقره چك امضا و مهر شده كه قلم خوردگي داشت از دست اينجانب دزديد و گفت تحويل نميدهم
و تاييد حرف اينجانب اعضاي هيئت مديره و گزارش پليس ١١٠ ميباشد
قابل ذكر است كه در مورخ٩٣/٨/١١تمامي صورت هزينه ها به همراه پرينت بانك و تمامي مدارك مربوط به زمان مدير عاملي اينجانب تحويل هيئت مديره و بازرس شده بود
بنظر ميرسد كه قصد ديگري در اين بين وجود دارد و نميخواهند كه اعضاي تعاوني به حق خود برسند و واحدي تحويل بگيرند
به اطلاع ميرسانم اينجانب از مدير عاملي استعفا مينمايم
با تشكر ذاتي

+ نوشته شده در  سه شنبه 4 آذر1393ساعت 1:13  توسط طیبه ذاتی  | 
روز ٩٣/٨٢٥ در اداره راه و شهر سازي با حضور رئيس اداره تعاون و نماينده مسكن از تهران جلسه اي برگزار شد گه براي تامين كمبود مالي تعاوني فكري كرد صحبتها بخوبي پيش ميرفت و تصميم خوبي مبي بر اضافه كردن وام مسكن تا سقف ٣٥ ميليون كه سود آن هم ٤ درصد است داشت گرفته ميشد كه آقايان حيدري و اسلامي با مطرح كردن مشكلات داخلي تعاوني كه من فكر ميكردم حل شده جلسه را بهم زدند و نماينده تهران هم گفتند اول مشكل تعاوني را حل كنيد بعد جلسه ميگذاريم

لازم به ذكر است بعد از تلاشهاي اينجانب براي احقاق حق اعضاي محترم تعاوني و به سرانجام رساندن اين مهم خود قضاوت كنيد منظور از اين بازيها چه ميتواند باشد 

اگر اين آقايان در آن جلسه ختشه وارد نميكردند هزينه مالي تعاوني تامين با كمترين سود و بدون اينكه اعضا دغدغه تامين مالي داشته باشند پروژه به سر انجام ميرسيد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 آبان1393ساعت 6:27  توسط طیبه ذاتی  | 
بعد از تمامي كارهايي كه از تقريبا دو ماه پيش در جريانش هستيد چون افراد شناخته شده هيئت مديره نتوانستند با تهديدو شكايتهاي مختلف به مقصود خود نرسند با ترفند جديدي كه مثل سياست انگليس ميباشد جلو آمده و تعاوني را به بازي و سخره كشيدند و با طرح دوستي مبادرت به دزديدن دسته چك تعاوني كردند تمامي حرفهاي گذشته در رابطه با اينكه نميخواهند پيمانكار قبلي به سزاي اعمال خودبرسد را قوت بخشيدند زيرا پول كمي نيست اين ٤/٥ ميليارد تومان

حال خود قضاوت كنيد تمامي مدارك را تحويل دادم تا حسن نيت خود را ثابت كنم ولي از پشت خنجر خوردم و حال به اطلاع شما ميرسانم هر عضوي واحدش را ميخواهد خود دست بكار شود چون نمايند هاي دلسوزي نداريم 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 آبان1393ساعت 6:10  توسط طیبه ذاتی  | 
با سلام
در مورخ ٩٣/٨/٢٧ جلسه هيئت مديره كه در حال رسيدگي به صورت هزينه ها بوديم ساعت ٣ جلسه شروع شد و ساعت ٨ شب داشتيم چكهاي تعاوني را رسيدگي ميكرديم كه آقاي اسلامي يكي از اعضاي هيئت مديره دسته چك تعاوني را به همراه ٩ فقره چك امضا و مهر شده كه قلم خوردگي داشت از دست اينجانب دزديد و گفت تحويل نميدهم
و تاييد حرف اينجانب اعضاي هيئت مديره و گزارش پليس ١١٠ ميباشد
قابل ذكر است كه در مورخ٩٣/٨/١١تمامي صورت هزينه ها به همراه پرينت بانك و تمامي مدارك مربوط به زمان مدير عاملي اينجانب تحويل هيئت مديره و بازرس شده بود
بنظر ميرسد كه قصد ديگري در اين بين وجود دارد و نميخواهند كه اعضاي تعاوني به حق خود برسند و واحدي تحويل بگيرند
به اطلاع ميرسانم اينجانب از مدير عاملي استعفا مينمايم
با تشكر ذاتي

لازم به ذكر است كه چون تعداد اعضاي مجمع به حد نصاب نرسيده بود با امضا گرفتن از اعضا در دفتر تعاوني به حد نصاب رساندند كه اين خود خلاف است

+ نوشته شده در  چهارشنبه 28 آبان1393ساعت 6:0  توسط طیبه ذاتی  |